søg
Om Læsø Fiskeindustri


Forædlings- og eksportvirksomhed grundlagt i 1963 på stærke værdier med rod i fiskeri- og øsamfundet Læsø.

En lille gruppe af fiskere og andre med tilknytning til øen ønskede dengang at sikre gode afsætningsforhold for fiskeriet samt udvikle en stærk lokal arbejdsplads, og siden dengang har Læsø Fiskeindustri udviklet sig til en af verdens største eksportører af den efterspurgte delikatesse jomfruhummer. Trods den store udvikling er de grundlæggende værdier dog bevaret, nemlig: øen, havet og fiskeriet. 

I dag er Læsø Fiskeindustri en topmoderne fødevareproducent med dygtige og erfarne medarbejdere på tre danske afdelinger samt et fuldt ejet datterselskab i Peterhead på den skotske østkyst.

Læsø Fiskeindustri  er ejet af en kreds af godt 350 aktionærer, der alle har stærk tilknytning til virksomheden og dens lokalområde, og helt som i begyndelsen for mere end 50 år siden, består ejerkredsen primært af fiskere, medarbejdere og Læsøboere.

Bliv medejer af A/S Læsø Fiskeindustri

Vi står altid klar til at byde velkommen til nye engagerede medejere af Læsø Fiskeindustri. Der er ikke som tidligere nogen begrænsning for, hvem der kan blive medejer, ligesom der heller ikke er nogen begrænsning for hvor mange aktier, der må erhverves. Dog kan der ikke erhverves flere aktier, end der er udbudt til salg i den pågældende handelsperiode (se nedenfor) og der vil i sådanne tilfælde, blive foretaget en fordeling.

Handelsperioden for handel direkte med Læsø Fiskeindustri er opdelt i 3 perioder:

1.       Fra generalforsamling til 30. juni.
2.       Fra 1. juli til 30. august.
3.       Fra 1. september til 31. oktober.

Eksisterende aktionærer må handle med tredjepart hele året, når der i handlen, ikke indgår bestyrelsesmedlemmer eller medarbejdere hos Læsø Fiskeindustri. For bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere gælder særlige skærpede regler.

Handelskursen for aktier købt/solgt af A/S Læsø Fiskeindustri fastsættes én gang årligt på baggrund af seneste aflagte årsregnskab. Handelskursen for 2016 er fastsat til 205.

For yderligere information vedrørende køb af aktier, henviser vi til personlig kontakt med vores kontor på Læsø.


Vision

Læsø Fiskeindustri vil som en af verdens førende eksportører af jomfruhummer udbrede kendskabet til og fornøjelsen ved de gode produkter, der fiskes i havet omkring Læsø og Danmark.

Drevet af tilfredse og engagerede medarbejdere og med udgangspunkt i stærk lokal forankring og tradition producerer vi effektivt lettilgængelige produkter af høj kvalitet og med kort vej fra hav til kunder i Danmark og hele verden.


Historie

På sin halvtredsårs ”fødselsdag” i 2013 var Læsø Fiskeindustri Europas absolut førende eksportør af jomfruhummer. En position som stadig fastholdes med daglige leverancer til både det danske og det europæiske marked samt til kunder i både USA og Australien.

Virksomheden blev grundlagt i 1963 og har siden udviklet sig markant i kraft af stigende efterspørgsel. Denne naturlige vækst førte i 1998 til oprettelsen af et skotsk datterselskab, ligesom vi i 2003 igangsatte produktion af rejer og surimi i egenudviklet lage. Både de skotske produkter og lageprodukterne udgør i dag en markant del af forretningen, der dog stadig er centreret omkring fiskeri og produktion i de danske farvande.

I 2006 etablerede Læsø Fiskeindustri sig i Skagen med overtagelsen af Marius Røntved A/S, der på dette tidspunkt var en af landets ældste fiskeeksportørvirksomheder. 

Samtidigt med opbygningen af en helt ny struktur i virksomheden tog Læsø Fiskeindustri i denne periode kampen op mod den finansielle krise på eksportmarkederne med store investeringer i nye automatiserede indfrysnings- og pakkeanlæg på afdelingerne i både Skagen, Skotland og på Læsø. 

Denne topmoderne og effektive produktion skaber nu, sammen med en stab af erfarne medarbejdere grundlag for innovation og udvikling på Læsø Fiskeindustri, hvor udgangspunktet - også de næste  50 år - vil være et stærk lokalt sammenhold, gode råvarer og høj kvalitet.  


 


                  


                    
A/S Læsø Fiskeindustri · Industrivej 4 · DK-9940 Læsø · T: +45 9849 8188 · F: +45 9849 8099 · E-mail: laeso@laeso-fish.dk